Date

Jun 10 2022
Expired!

Time

10:00 am - 4:30 pm

PARS Playwork One-day Workshop with Dr Shelly Newstead

Training PARS Playwork door Shelly Newstead in juni 2022

 

Shelly Newstead verzorgt op vrijdag 10 juni training PARS Playwork in het gebouw van natuurspeeltuin Het Woeste Westen in Amsterdam. Dr. Shelly Newstead komt over uit Engeland, en is een ervaren trainer met jarenlange praktijkervaring. Zij zal ook een presentatie geven op het symposium Het laatste kind op straat op 9 juni.

PARS Playwork is een praktijktraining voor professionals die willen weten hoe je Playwork in de eigen praktijk kan toepassen, en je handelen kunt verwoorden, ontwikkelen en evalueren.

Voor wie: professionals, vrijwilligers en anderen die met kinderen werken in diverse sectoren, waaronder naschoolse opvang (BSO), kinderdagopvang, basisscholen en overblijf, speeltuinwerkers, sociaal werkers etc. De cursus is geschikt voor zowel ervaren professionals en vrijwilligers als voor beginners.

Wanneer: Een training van een dag van 10.00 tot 16.30 uur op vrijdag 10 juni. Maximaal 20 deelnemers, vanaf 8 deelnemers vindt de training doorgang.

Waar: Natuurspeeltuin Het Woeste Westen, Overbrakerpad 3, 1014 AZ Amsterdam

Kosten: € 140 per persoon, inclusief lunch en koffie en thee. Voor studenten € 70.

Aanmelding: via de webshop op https://www.deblauweton.nl/playwork-nl . Je kan met Ideal betalen en krijgt een bevestiging. Vooraf krijg je informatie over de praktische zaken en achtergrondinformatie.

De cursus wordt in het Engels gegeven. Basiskennis van de Engelse taal is noodzakelijk. Moeilijke begrippen worden vertaald en in subgroepen wordt de verdere uitwerking in het Nederlands besproken. Bij twijfel, neem even contact op.

 

Doel en inhoud van de PARS Practicals Playwork Training:

Het doel van de training is om kennis te nemen van de playwork werkwijze en hoe dit in de praktijk gebracht kan worden. Met als onderwerpen:

 • Toelichting op het ontstaan van de adventure playgrounds en playwork
 • De oorspronkelijke filosofie van de pioniers van de adventure playgrounds en de playwork praktijk
 • Een overzicht van het PARS model en uitleg van hoe dit kan worden gebruikt om de praktijk met kinderen te beschrijven, evalueren en ontwikkelen
 • Een diepgaande verkenning van playwork theorie, methoden en technieken en hoe deze toe te passen in de praktijk
 • Bediscussiëren van praktijkgevallen en filmpjes zodat deelnemers playwork kunnen toepassen in hun werk met kinderen
 • Een praktijkwandeling in Het Woeste Westen zodat de deelnemers nadenken over hun begrip van de playwork benadering.

Kijk voor meer informatie op de Engelstalige website van PARS Playwork van Shelly Newstead. Ervaringen over een eerdere training en lees artikelen over Playwork op https://www.deblauweton.nl/over/publicaties . En hier over een presentatie over PARS Playwork van Shelly Newstead in NL.

Vragen en opmerkingen graag via info@deblauweton.nl

 

Maak gebruik van deze unieke kans om kennis te maken met de Engelse benadering van Playwork. Laat je inspireren voor je eigen praktijk!

Shelly Newstead will give a PARS Playwork training twice on Wednesday 8 June and Friday 10 June in the building of nature playground Het Woeste Westen in Amsterdam. Dr. Shelly Newstead comes over from England, and is an experienced trainer with years of practical experience. She will also give a presentation at the symposium The last child on the street on 9 June.

___________________________________________________________________________________

PARS Playwork is a practical training for professionals who want to know how to apply Playwork in their own practice, and to articulate, develop and evaluate your actions.

For whom: professionals, volunteers and others who work with children in various sectors, including after-school care (BSO), daycare, primary schools and accommodation, playground workers, social workers etc. The course is suitable for both experienced professionals and volunteers as well as beginners.

When: A one-day workout from 10:00 a.m. to 4:30 p.m. on Friday, June 10. A maximum of 20 participants, from 8 participants the training will take place.

Where: Nature playground Het Woeste Westen, Overbrakerpad 3, 1014 AZ Amsterdam

Cost: € 140 per person, including lunch and coffee and tea. For students € 70.

Registration: via the webshop on https://www.deblauweton.nl/playwork-nl . You can pay with Ideal and will receive a confirmation. In advance, you will receive information about the practical matters and background information.

The course is taught in English. Basic knowledge of the English language is necessary. Difficult concepts are translated and in subgroups the further elaboration is discussed in Dutch. If in doubt, please contact us.

 

Purpose and content of the PARS Practicals Playwork Training:

The aim of the training is to take note of the playwork method and how this can be put into practice. With the following topics:

 • Explanation of the origins of the adventure playgrounds and playwork
 • The original philosophy of the pioneers of adventure playgrounds and playwork practice
 • An overview of the PARS model and explanation of how it can be used to describe, evaluate and develop practice with children
 • An in-depth exploration of playwork theory, methods and techniques and how to apply them in practice
 • Discussing practical cases and videos so that participants can apply playwork in their work with children
 • A practical walk in The Wild West so that the participants reflect on their understanding of the playwork approach.

For more information, visit  shelly Newstead’s PARS Playwork website. Experiences about a previous training and read articles about Playwork on https://www.deblauweton.nl/over/publicaties. And here about a presentation about PARS Playwork by Shelly Newstead in NL.

Questions and comments please via info@deblauweton.nl

 

Take advantage of this unique opportunity to get acquainted with the English approach to Playwork. Get inspired for your own practice!

 

 

Leave a Reply

Translate »
0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop